ประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นกีฬาฟุตบอล

            สำหรับกีฬาฟุตบอลนั้นถือว่าเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่มีประโยชน์มากๆเพราะมีผลในการเสริมสร้างคุณภาพของชีวิตของผู้เล่นและยังสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศชาติได้อีกด้วยและเป็นกีฬาที่สามารถทำเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่นักกีฬาได้ฟุตบอลจึงเป็นกีฬาที่ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายแก่ผู้เล่น แกสังคมและแก่ประเทศชาติวันนี้เราจึงมาพูดถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นกีฬาฟุตบอลไปดูกันเลยว่าเป็นอย่างไร

            สำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นกีฬาฟุตบอลอย่างแรกที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนนั่นคือประโยชน์ทางด้านร่างกายเพราะการเล่นฟุตบอลนั้นเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างรวดเร็วและคล่องแคล่วทำให้ร่างกายนั้น แข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังทำให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้ดีขึ้นอาทิเช่นระบบการไหลเวียนโลหิตระบบหายใจและระบบขับถ่ายเป็นต้นการเล่นกีฬาฟุตบอลทำให้ปอดและหัวใจทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพถือว่าเป็นกีฬาที่รวบรวมการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเกือบทุกชนิดเลยทีเดียวต่อมาคือประโยชน์ทางด้านจิตใจการเล่นฟุตบอลนั้นจะช่วยทำให้จิตใจสบายอารมณ์แจ่มใสสดชื่นขึ้นทำให้เกิดความพึงพอใจในการเล่นพอใจในความสามารถของตนเองที่มีในการเล่นเป็นกิจ กรรมที่นันทนาการอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางที่ถูกต้องเป็นการระบายออกทางอารมณ์ที่ดีและยังช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของอารมณ์ได้อีกด้วยทำให้ผู้เล่นกีฬาฟุตบอลรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามีไหวพริบและส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ และที่สำคัญนั้นส่งเสริมการมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะและรู้จักการให้อภัยต่อมาคือประโยชน์ในด้าน ทัศนคติกีฬาฟุตบอลนั้นมีกฎกติกาการเล่นผู้เล่นกีฬาฟุตบอลจึงต้องรู้จักความยุติธรรมปฏิบัติตนอยู่ในขอบเขตอันพึงกระทำและรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นทำให้แนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมลดลงเช่นปัญหายาเสพติดการมั่วสุม เป็นต้น กีฬาฟุตบอลนั้นถือเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดมิตรภาพและความสมัครสมานสามัคคีในทุกระดับนักฟุตบอลที่มีความสามารถสูงยังสามารถมีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองวงศ์ตระกูลสถาบันและประเทศชาติได้อีกด้วย

            อย่างไรก็ตามในปัจจุบันกีฬาฟุตบอลได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์การธุรกิจมากมายนักฟุตบอลจึงมีโอกาสได้รับผลประโยชน์ต่างๆมากมายจากการเล่นกีฬาฟุตบอล แต่หาก เราอยากเป็นนักฟุตบอลที่ดีนั้นเราต้องไม่หวังผลประโยชน์ในทางที่ผิด เช่นการเล่นบอลแล้วล้มบอลเพื่อให้ตัวเองได้เงินหรือการกระทำใดๆที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง หากเป็นเช่นนั้นจะถือว่าคุณไม่ใช่นักฟุตบอลที่ดีอย่างแท้จริง

admin