อาการบาดเจ็บที่มักพบในกีฬาเซปักตะกร้อ

SBOBET

ปัจจุบันผู้คนหันมาสนใจการเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีตมาก เพราะเนื่องจากการออกกำลังกายในปัจจุบันมีคนนิยมกันอย่างมาก ซึ่งกีฬาเซปักตะกร้อก็เป็นอีกกีฬาหนึ่งที่สามารถช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรงเหมือนการออกกำลังกายชนิดอื่น ๆ ได้อีกด้วย

ซึ่งในแต่ละประเภทกีฬาก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรืออาการบาดเจ็บต่อตัวนักกีฬาได้ และอาการบาดเจ็บที่มักพบบ่อยในกีฬาเซปักตะกร้อ มีดังต่อไปนี้

  1. กล้ามเนื้อ ซึ่งอาการบาดเจ็บที่เกิดจากกล้ามเนื้อส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกล้ามเนื้อต้นขา และตรงส่วนของด้านหลัง กล้ามเนื้อน่อง ส่วนใหญ่จะพบการบาดเจ็บคือการฉีกขาดของกล้ามเนื้ออาจเกิดจากกล้ามเนื้อมีการหดตัวมากเกินไปจึงทำให้การเคลื่อนไหวได้ไม่เต็มที่
  2. เอ็นกล้ามเนื้อ อาจเกิดจากเอ็นฉีกขาด เนื่องจากการยึดของเอนมีมากจนเกินไป หรือเอ็นและปลอกเอ็นอักเสบบวม ซึ่งเกิดจากการใช้งานมากเกินไป
  3. ข้อต่อและเอ็นยึดข้อต่อส่วนใหญ่จะพบการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเข่า หรือหัวเข่า ซึ่งเกิดจากการเคล็ดหรือแผลงของเอ็นยึดข้อ
  4. ตะคริว เป็นอาการบาดเจ็บของตัวนักกีฬาเองที่สมรรถภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจเกิดจากการขาดเลือดไปเลี้ยง การขาดเกลือแร่บางอย่างที่สูญเสียไปกับการเสียน้ำ

อาการบาดเจ็บของนักกีฬาอาจเป็นการยากที่จะหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดได้ แต่ตัวนักกีฬาเองสามารถป้องกันการเกิดอาการเหล่านี้ได้โดยการมีความรู้ ทักษะของอาการที่มักจะเกิดขึ้นกับกีฬาประเภทนั้น ๆได้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อตัวนักกีฬาเองและต่อทีมการแข่งขันอีกทางหนึ่งด้วย

admin