มารยาทในการใช้สระว่ายน้ำ

SBOBET

การว่ายน้ำเป็นกิจกรรมได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่นักกีฬา และเยาวชน  จึงได้มีการสร้างสระว่ายน้ำขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ทั้งสระที่เป็นแบบส่วนตัวและสระแบบสารธารณะ แต่การเข้าใช้สระว่ายน้ำก็แตกต่างกัน  ถ้าหากเป็นสระสาธารณะก็จะมีกฎระเบียบมากกว่าการใช้สระส่วนตัวอย่างแน่นอน  

สิ่งสำคัญในการใช้สระสารธารณะ คือ การช่วยกันดูแลรักษาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยเริ่มจากตัวผู้ใช้เองที่ต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบ และรู้จักมารยาทในการเข้าใช้สระว่ายน้ำ ดังต่อไปนี้

  1. ไม่ว่ายน้ำขณะที่ป่วยหรือมีเชื้อโรคที่อาจจะทำติดต่อได้ง่าย
  2. หลีกเลี่ยงการทำให้สระว่ายน้ำสกปรก โดยจะต้องอาบน้ำสระผมก่อนลงสระว่ายน้ำทุกครั้ง
  3. ห้ามบ้วนน้ำลาย เสมหะ สั่งน้ำมูก ลงในสระน้ำหรือบริเวณพื้นสระว่ายน้ำ
  4. ในบริเวณสระว่ายน้ำ ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้า นอกจากมีรองเท้าประจำสระว่ายน้ำ
  5. ห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ
  6. ห้ามนำอาหารมารับประทานหรือดื่ม บริเวณสระว่ายน้ำ
  7. ก่อนออกไปจากสระว่ายน้ำให้อาบน้ำฟอกสบู่ และสระผมให้สะอาดก่อน
  8. ห้ามสูบบุหรี่ตรงบริเวณสระว่ายน้ำ
  9. ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาดเรียบร้อย และถ้าผมยาวควรสวมหมวกที่ใส่สำหรับว่ายน้ำ
  10. ไม่ทาน้ำมันทุกชนิดตามร่างกายก่อนลงสระ

การเข้าไปใช้สระว่ายน้ำทุกครั้ง ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบ และช่วยกันดูแลรักษา เพื่อให้สระว่าย

น้ำจะได้สะอาด น่าใช้ และปลอดภัย คนที่เข้ามาใช้ต่อไปก็จะเกิดความภูมิใจอยากเข้ามาใช้บริการ ถ้าผู้ใช้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาเราก็จะมีสระน้ำที่สะอาดให้ได้ว่ายน้ำเล่นไปอีกนาน

admin